คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมตรวจเยี่ยมสวนอินทผลัม ชวนชม และไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆ ภายในสวนของนายปรีชาฯ

เปิดอ่าน 177 views

วันที่ 8 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ สวนอินทผลัม ของนายปรีชา ธรรมชูชวรัตน์  ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดนนทบุรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอปากเกร็ด  ปลัดอำเภอปากเกร็ด  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองข่อย  และสื่อมวลชน  ร่วมตรวจเยี่ยมสวนอินทผลัม ชวนชม และไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆ ภายในสวนของนายปรีชาฯ  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมเสียบยอดขยายพันธุ์ชวนชมด้วยวิธีนั่งแท่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้สัมภาษณ์กับ Farm Channel (Thailand) สรุปได้ว่า ตามที่นายปรีชาฯ ได้ริเริ่มปลูกอินทผลัมสายพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด  ซึ่งในขณะนี้มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด  ดังนั้น อินทผลัมจึงถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง โดยนายปรีชาฯ ยินดีที่จะให้ความรู้และข้อแนะนำกับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ  นอกจากอินทผลัมแล้ว สวนของนายปรีชาฯ ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ชวนชม ลีลาวดี ฯลฯ  อันเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นเดียวกัน เพราะจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย ไม้ดอกไม้ประดับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยตกแต่งให้ที่อยู่อาศัยมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น