คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 70 views

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานผลการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ภายใต้โครงการวางระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว และรายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔