คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

เปิดอ่าน 94 views

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562  โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ  นางปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา  และมีรองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ประธานอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และสื่อมวลชนร่วมในพิธีด้วย  นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนระดับมัธยมที่ดีเด่นด้านการส่งเสริมเพิ่มปริมาณการเรียนต่ออาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า การที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ขึ้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเองแล้ว ยังถือเป็นการอำนวยประโยชน์ในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย  ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดนนทบุรีที่เป็นเมืองที่อยู่อาศัยและมีสถานประกอบการค้าปลีกค้าส่งจำนวนมาก จึงยังมีความต้องการแรงงานที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ  ดังนั้น การที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เน้นการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ จึงเป็นการเกื้อกูลต่อภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดนนทบุรีด้วย
ในวันนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 342 ทุนแก่นักเรียนปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี  คิดมูลค่าทุนการศึกษาเป็นเงิน 44,802,000 บาท  นอกจากนั้น ได้มอบทุนการศึกษา (ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 711 ทุนแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี คิดมูลค่าทุนการศึกษาเป็นเงิน 93,141,000 บาท