คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 84 views

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอำเภอทุกอำเภอ ทั้งนี้ มีพิธีมอบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๕๑