คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 3

เปิดอ่าน 62 views

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.20 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 3  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่างๆได้นำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เเจกถุงผ้าให้กับผู้แทนของแต่ละส่วนราชการ เพื่อรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก อันจะช่วยลดปริมาณของขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่ส่งสัญญาณให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาคราชการก็ได้คัดแยกขยะเช่นเดียวกับที่ได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนดำเนินการ  ทั้งนี้ จะสมมติให้แต่ละส่วนราชการเป็นเสมือนหนึ่งหมู่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะภายในสำนักงานแล้วนำมาขาย  รวมถึงเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ขยายผลนำไปดำเนินการต่อที่บ้านด้วย  ซึ่งหากทุกสำนักงาน/ทุกครัวเรือนได้ดำเนินการคัดแยกขยะอย่างจริงจังแล้ว  ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมที่จังหวัดนนทบุรีจะเป็นจังหวัดสะอาด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขาย ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี