คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย

เปิดอ่าน 52 views

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี ชลประทานนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี สำนักงานประปาสาขานนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางดำเนินการแก้ไขสิ่งสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางนำ้ในบริเวณคลองส่วย ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังต่อไป