คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

เปิดอ่าน 398 views

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

  1. update 2667_Workshop ยุทธศาสตร์ที่ 1 นนทบุรี 25 มิ.ย. 61>>
  2. 213494_Workshop ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ.นนทบุรี 25 มิ.ย. 61 >>
  3. 214212_Nontaburi ประเด็นที่ 3_25062561 >>
    – – – เอกสารประกอบการบรรยาย – – –
  4. มอบนโยบายของ ผวจ.นบ. (นายภานุ แย้มศรี).ppt>>
  5. 208996_บรรยาย การพัฒนาและจัดทำโครงการ อ ดารัตน์.pdf>>
  6. 208997_บรรยาย การบริหารและติดตามประเมินผลโครงการ อ ดารัตน์.pdf>>
  7. 209011_ข้อมูลเพื่อการวางแผน.pdf>>
  8. 209511_บรรยาย พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงและทำแผน นนทบุรี ศิวะ.pdf>>