คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 94 views

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน ๖ ราย และคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมในโครงการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้วยบริการกองทุนยุติธรรม : การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (I’m here to help ยุติธรรมแบ่งปันได้) จำนวน ๑๒ ราย