คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนและตรวจเยี่ยมการจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4

เปิดอ่าน 120 views

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ วัดส้มเกลี้ยง หมู่บ้านคลองซื่อขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  :  พลโท อำพน  ชูประทุม  หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  และคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนและตรวจเยี่ยมการจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี  นอกจากนั้น นายอำเภอบางกรวยได้นำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและเเนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา  ในการนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  ปลัดอำเภอบางกรวย  หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่  ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางกรวย  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปลายบาง  นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ