คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 4 ซ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เปิดอ่าน 60 views

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี  นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  นางเบญจมาศ สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 4 ซ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จำนวน 3,000 บาท  พร้อมทั้งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และ นายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย  นอกจากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีได้มอบเสื้อผ้าและผ้าห่ม  สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจะติดตามช่วยเหลือให้การสังคมสงเคราะห์ต่อไป