คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 (นนทบุรี – สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1/2561

เปิดอ่าน 156 views

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิบเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 (นนทบุรี – สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นร่างกรอบเป้าหมายเชิงพื้นที่แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2562-2569