คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

เปิดอ่าน 108 views

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจสอบสต๊อกข้าว และพิจารณาคำขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว ปีการผลิต 2560/61