คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 2

เปิดอ่าน 114 views

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 13.35 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการรับซื้อขยะ ตามกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นประจำทุกเดือน ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย