คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เปิดอ่าน 149 views

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนนทบุรี เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อให้ประชาชนที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเกิดภัยพิบัติและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ประชาชนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก อปพร.  และสมาชิก อปพร. จำนวน ๖๐ คน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรการอบรมจากเทศบาลนครนนทบุรี และสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง