คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รวมตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

เปิดอ่าน 103 views

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 11.45 น.  ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)  ตำบลเกาะเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  นายอำเภอปากเกร็ด  ปลัดอำเภอปากเกร็ด  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  รวมตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) พบความน่าสนใจ ดังนี้
1. โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวัน ในงบประมาณ 20 บาท/คน/มื้อ สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา เพื่อจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
2. โรงเรียนมีการจัดทำรายการอาหารกลางวัน (ล่วงหน้า) เป็นรายสัปดาห์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบล่วงหน้าด้วย
3. โรงเรียนได้สอนเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นให้ทำแปลงผักสวนครัว เพื่อนำมาใช้เสริมเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันด้วย
4. การจัดทำอาหาร ใช้การจ้างพ่อครัว 1 คนมาทำอาหาร โดยจ่ายค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำ  คุณครูช่วยกันจัดซื้อวัตถุดิบมาทำอาหาร / คุณครูบริจาคค่าอาหารสมทบ และได้รับประทานอาหารเหล่านั้นด้วย
5. โรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง โดยเฉพาะขยะประเภทขวดพลาสติกซึ่งสามารถนำไปขายให้กับชุมชนได้ด้วย
น่าชื่นชมจริงๆ