คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมหารือร่วมกับนายชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และคณะ

เปิดอ่าน 92 views

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับนายชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และคณะ  ในประเด็นเรื่องระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)  และหารือแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวด้วย