คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3214 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เปิดอ่าน 316 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.3/ว3214 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (Update 13 มิ.ย.61)>>