คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA TEAM) วันที่ 11 มิถุนายน 2561

เปิดอ่าน 198 views

หนังสือประทับตราจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว 775 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
เรื่อง เชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Team)

>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

กำหนดการและแบบตอบรับ 

ลิงค์แบบตอบสอบถาม (LD1) >>>> https://goo.gl/forms/zIyG3giFamIZ6Brz2

ลิงค์แบบตอบสอบถาม (LD3) >>>>https://goo.gl/forms/I7qNvhG9R3BRwbDg2