คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

เปิดอ่าน 426 views

นบ 0017.2/ว3161 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล