คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 813 views

ที่ นบ 0017.2/ว 3095  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 

2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 

3.  แบบตอบรับออนไลน์ ทางQR Code หรือลิงค์ด่านล่างนี้    34047270_1746103745449057_2237506222653702144_n  https://docs.google.com/forms/d/19IhUzpMzSuO5Qkb6Cu3ZNe7WFJPJQrFPW8jcJKFUsDg/edit

หรือหากไม่ได้กรุณา ดาวน์โหลดแบบตอบรับฯ และส่งมาที่ E-mail : nonburioffice@gmail.com หรือ โทรสาร 02-580-0752

4.กำหนดการ 

5.แผนที่ 

หมายเหตุ-

1. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมตามลิงค์ ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSTiUiavx1faXnrg9p6_B2pOspC5FKsj9k1Ne6ik4Pw/edit#gid=164212680

 

2. หากมีข้อสงสัย/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ประสานนายประจักษ์ นะวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-0705 ต่อ 14126 หรือ 086-983-0562

 

3.กรุณาส่งข้อมูลแบบตอบรับ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561