คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการท่องเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางเลน (สวนบัว) ท่องเที่ยวทางน้ำและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จะเปิดทำการ เฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

เปิดอ่าน 607 views

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดน้ำประชารัฐบางเลน (สวนบัว) อำเภอบางใหญ่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการท่องเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางเลน (สวนบัว) ท่องเที่ยวทางน้ำและท่องเที่ยวเชิงเกษตร และประธานการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” และหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย”  สำหรับตลาดประชารัฐบางเลน (สวนบัว) จะเปิดทำการ เฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งจะร้านค้า สินค้า อาหาร มากมายให้บริการ พร้อมทั้งมีเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำอีกด้วย