คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการคุยข่าวเย็น ช่อง 8 ประเด็น สุดยอดทุเรียนนนท์คุณภาพ

เปิดอ่าน 158 views

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สวนเกษตรกร นางมะลิวัลย์ หาญใจไทย ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการคุยข่าวเย็น ช่อง 8 ประเด็น สุดยอดทุเรียนนนท์คุณภาพ นายอำพลฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “ในอดีตจังหวัดนนทบุรี มีการปลูกทุเรียนกระจายอยู่ทั่วทั้ง 6 อำเภอ  มีพันธุ์ทุเรียนมากกว่า 200 ชนิด แต่หลังจากเกิดอุทกภัยเมื่อปี 2554  ซึ่งสร้างความเสียหายแก่สวนทุเรียนเป็นอย่างมาก จากที่มีการปลูกทุเรียนเนื้อที่จำนวน 3,475 ไร่ เหลือเพียง 43 ไร่ ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมือง หมู่บ้านจัดสรร ทำให้เหลือพื้นที่สำหรับการปลูกทุเรียนเป็นจำนวนน้อย  ซึ่งจังหวัดนนทบุรี โดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการทุกฝ่ายของจังหวัดนนทบุรี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสถานการณ์สวนทุเรียนนนท์ ที่ถูกอุทกภัยเมื่อปี 2554 และทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตคนนนทบุรี ที่ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่พักอาศัย พระองค์ทรงให้อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนนท์และฟื้นฟูสวนทุเรียนนนท์ที่ถูกอุทกภัย ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์ และทุกภาคส่วน รวบรวมพันธุ์ทุเรียน วิถีภูมิปัญญา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ และจัดทำโครงการอนุรักษ์  สวนทุเรียนนนท์ ในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จำนวน 7 ไร่ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเพิ่มเติมพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนนนท์ อีกแห่ง คือ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรียั่งยืน ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ และรวบรวมการปลูกทุเรียนนนทบุรีกว่าอีก 120 สายพันธุ์  เพื่อให้สืบสานทั้งวิถีและภูมิปัญญาให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี ของเรา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ 2018 ที่จะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ โดยจะมีการประมูลทุเรียนนนท์ 9 ลูก (หมอนทอง 6 ลูก, ก้านยาว 3 ลูก) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยรายได้จากการประมูลจะมอบให้การกุศลในจังหวัดนนทบุรี ”