คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 149 views

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.30 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยมีนางณัฏฐิรา  แพงคุณ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวในพิธีเปิดว่า จังหวัดนนทบุรีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา  เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก  แต่จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสนใจมาเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมากขึ้น  ดังนั้น การจัดงานชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความสนใจที่จะมาเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี งานชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โซน C  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  กิจกรรมการแต่งกายพื้นเมือง  มุมถ่ายภาพในรูปแบบ 3 มิติ  การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Inter Active Game  กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน  นอกจากนั้น มีการสาธิตปั้นเครื่องปั้นดินเผา  การทำขนมไทย  การจำหน่ายสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี  สินค้าจากตลาดน้ำ  และของดีต่างๆของจังหวัดนนทบุรี