คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่างประกวดเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (งานอัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)

เปิดอ่าน 175 views

>>รายละเอียดตามที่แนบนี้<<

1.ร่่างประกาศเชิญชวนโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

(งานอัตลักษณ์นนท์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์)>

2.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ >

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)