คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เปิดอ่าน 155 views

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  คลังจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดนนทบุรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  เสมียนตราจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอทุกอำเภอ  พัฒนาการอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน , โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) , การลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน , การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  และเรื่องอื่นๆ