คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

เปิดอ่าน 120 views

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง  ตำบลบางบัวทอง  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเเขวงนนทบุรี  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอบางบัวทอง  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง  ภาคเอกชน  และประชาชนร่วมในพิธีด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ คือ ปลูกต้นนนทรีบ้าน (ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี) , ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ , กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ , ทอดผ้าป่าสามัคคี , มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กเล็กจำนวน 10 ทุน , มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 10 ราย , มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ราย  และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีให้แก่คนชราและผู้ยากไร้จำนวน 100 ชุด  นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมตรวจเยี่ยมการให้บริการและการจัดกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน   หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยนายอำเภอบางบัวทอง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งมีข้อเสนอให้ขยายช่องทางจราจรหรือก่อสร้างสะพานข้ามแยก , ปัญหาผิวถนนชำรุด , ข้อเสนอให้ก่อสร้างถนนเลียบคลองพระพิมลราชา , ข้อเสนอให้ต่อขยายสะพานลอยบริเวณแยกไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นต้น