คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน

เปิดอ่าน 317 views

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  เวลา 15.40 น.  ณ ห้องราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  :  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย   ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   นอกจากนั้น นายอำเภอแต่ละอำเภอ  พัฒนาการอำเภอ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ได้รับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel ของกรมการปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบกรอบแนวทางและประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน , โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท)  รวมถึงตอบข้อคำถามของจังหวัดต่างๆด้วย