คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ”

เปิดอ่าน 111 views

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค1  นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งแทนศึกษาธิการภาค 2  นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  นายอดุล จันทร์แก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  นายนิคม แก้วม่วง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ