คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 33 views

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน ๗ ราย และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒ โครงการ