คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 66 views

ที่ นบ 0004/671       ลงวันที่     7 พ.ค. 2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.การท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ        7 พ.ค. 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา