คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบการสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางประเทศ (NGIS Portal)

เปิดอ่าน 125 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 00017.2/ว2182 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบการสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางประเทศ (NGIS Portal)

>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<