คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฎิบัติงาน

เปิดอ่าน 239 views

ที่   นบ 0033(1)/ว686        ลงวันที่      23 เม.ย. 22561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง  สนง.  อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี  รับสมัครบุคคลจ้างเหมา

วันที่ประกาศ     25 เม.ย. 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา