คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิด “วันร่วมใจทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี”

เปิดอ่าน 103 views

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “วันร่วมใจทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนนทบุรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมลงมือดำเนินการ พร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการของแต่ละส่วนราชการด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย เรื่องความสะอาดจึงถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆที่ต้องดำเนินการ จังหวัดนนทบุรีจึงได้ดำเนินการในหลายๆกิจกรรมเพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการ คือ “อาคาร/บริเวณสำนักงานสะอาด-สวยงาม” อันสอดรับกับคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีในตอนท้ายที่ว่า “งามน่ายลศูนย์ราชการ” แต่เนื่องจากภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยหลายส่วนราชการที่ขอใช้พื้นที่ ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดช่องว่างในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงได้ริเริ่มให้มีกิจกรรม “วันร่วมใจทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี” โดยให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรีกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการของแต่ละส่วนราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบไปพร้อมๆกัน และภายหลังจากได้ดำเนินการในวันนี้แล้ว แต่ละส่วนราชการจะต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่นโยบายของนายภานุ แย้มศรี แต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาดให้ได้ในที่สุด