คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 78 views

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑