คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 90 views

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ และการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ