คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เปิดอ่าน 92 views

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี