คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสถาปนิก ๖๑

เปิดอ่าน 126 views

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสถาปนิก ๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี พันเอก ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ นายวิเชต วิชัยขัทคะ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด