คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference

เปิดอ่าน 66 views

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุประจำวัน ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับจังหวัด ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ มี นายดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีระเบียบวาระเพื่อแจ้งแนวทางมาตรการ/นโยบาย และข้อสั่งการจากมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) สำหรับให้จังหวัดนำไปดำเนินการในพื้นที่ พร้อมนี้ได้มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๑ ราย