คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 141 views

วันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.50 น. เป็นต้นไป นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณเเยกจิปาถะ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย : พบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลายบาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเเข็ง
จุดที่ 2 บริเวณถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย : พบปลัดอำเภอบางกรวย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) มีรถยนต์จำนวนมากที่บรรทุกภาชนะหรืออุปกรณ์เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เข้ามาเล่นสาดน้ำในบริเวณนี้ อันทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงได้มีการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะ หรืออุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถ และหยุดรถในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในระหว่างที่ตรวจเยี่ยม ก็ไม่พบรถยนต์ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว
จุดที่ 3 บริเวณร้านค้าชุมชนดอนตะลุมพุก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ : พบผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
จุดที่ 4 บริเวณถนนเลียบคลองนราภิรมย์ (ทวีวัฒนา) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ : มีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแม่นางร่วมให้ข้อมูล ซึ่งในจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) ประสบปัญหาเช่นเดียวกับในจุดที่ 2 ดังนั้น ในปีนี้จึงได้กำหนดให้เป็นบริเวณที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีฯ ฉบับเดียวกันกับจุดที่ 2 ทั้งนี้ ในระหว่างตรวจเยี่ยม ไม่พบรถยนต์ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ และไม่พบประชาชนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในบริเวณดังกล่าว
จุดที่ 5 บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง : จุดนี้เป็นจุดที่มีประชาชนจำนวนมากรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงมีการจัดกำลังให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และสมาชิก อส.ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ ซึ่งในจุดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มีข้อเเนะนำให้เพิ่มแสงสว่างบริเวณที่ตั้งของจุดตรวจ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดรวมถึงใช้อุปกรณ์ที่สะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561