คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 215 views

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของไทยให้คงอยู่สืบไป มีพระธรรมกิตติมุณี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางศรีเมือง กำนัน ผู้ใหญบ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก