คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 101 views

ที่  นบ 0004/512       ลงวันที่       11 เม.ย. 2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.การท่องเที่ยวและกิฬา จว.นบ.

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ        11 เม..ย. 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา