คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงาน ภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก้าวนำสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่องาน “OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นเมืองนนท์”

เปิดอ่าน 578 views

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก้าวนำสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่องาน “OTOP หัตถศิลป์ ถิ่นเมืองนนท์” ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีทักษะความรู้ด้านการบริหาร การตลาด แผนธุรกิจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี สู่ตลาดสากล และกลุ่มประเทศอาเซียน ในอนาคต โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑