คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมการประชุมและมอบนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน แก่คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี คณะใหม่ วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

เปิดอ่าน 125 views

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องนนทรีศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมและมอบนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน แก่คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี คณะใหม่ วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในการประจำเดือนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านเศรษฐกิจ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง