คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

สักการะพระหลักเมือง ศาลฟ้าดิน ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลรัชกาลที่ 5 ณ บริเวณศาลหลักเมืองเดิม

เปิดอ่าน 328 views

วันที่ 11 มีนาคม 2561  เวลา 09.45 น.  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  สักการะพระหลักเมือง ศาลฟ้าดิน ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลรัชกาลที่ 5  ณ บริเวณศาลหลักเมืองเดิม ปากคลองอ้อมนนท์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี  และได้ร่วมลงเรือขบวนแห่ผ้าป่าเข้าสู่คลองอ้อมนนท์ ชมวิถีชีวิตริมน้ำ และเป็นประธานในกิจกรรม “ทอดผ้าป่ากลางน้ำ” บริเวณหน้าวัดโตนด ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี  อันเป็นกิจกรรมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี และคณะกรรมการตลาดน้ำวัดโตนด ได้ร่วมกันจัดขึ้น  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี  คลังจังหวัดนนทบุรี  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอเมืองนนทบุรีและภริยา  ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี  พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี  ท้องถิ่นอำเภอเมืองนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศรีเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
หลังจากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมชมตลาดน้ำวัดโตนด  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลาดน้ำวัดโตนด  และรับชมการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกร่างกับทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางรักน้อย   นอกจากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสื่อมวลชนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำ และเชิญชวนประชาชนให้มาเที่ยวตลาดน้ำวัดโตนด