คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 274 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว920 ลงวัน 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA Team จังหวัดนนทบุรี

>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<<

*** ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ***
1. “ใบงาน โครงร่างองค์การ (Organisation Profile: OP)
2.  การบันทึกเป็นไฟล์ .doc และ .pdf
3.  การตั้งชื่อไฟล์ : โครงร่างองค์การ_“ชื่อหน่วยงาน” (วัน-เดือน-ปี ที่จัดทำ).doc
4. จัดส่งมาภายในวันพุธที่ 14 มี.ค. 2561 
ทางอีเมล์     1. nonthaburi.team@gmail.com
2. kpi1081009@hotmail.com     (อ.ปิยะ)
>>>ตัวอย่างโครงร่างองค์การ<<<