คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เปิดอ่าน 452 views

ที่  นบ 0010/299        ลงวันที่     16 ก.พ. 2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง   สนง.สหกรณ์ขังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ประกาศ     20 ก.พ. 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา