คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 18 views

ที่  นบ 0022.3/244       ลงวันที่       14 ก.พ. 2561

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    สนง.โยธาและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ      14 ก.พ. 2561

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา