คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 340 views

นบ 0017.2/ว 703 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งปรับแผนฯ 2561

ลิงค์ดาวน์โหลด แบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน  2561 >>> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OuV-EF-bkWoSB4VxE0Omecf33A69OYNQ