คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการฝึกอบรมทบทวน โครงการอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 357 views

วันพุธที่ ๗ กัมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดเต็มรักสามัคคี  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวน โครงการอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการโดย กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนรู้จักการสมัครสมานสามัคคี การพัฒนาตนเองและหมู่บ้านของตน ประสานพลัง เพื่อป้องกันภัยคุกคามร่วมกับหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อมุ่งสู่ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาขนอย่างยั่งยืน มีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนนายอำเภอบางบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนท้องที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผักตบ ตำบลบางคูรัด เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๔๕ คน