คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๙

เปิดอ่าน 143 views

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๙ มีสถานพยาบาลคลินิกทันตกรรมเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ จำนวน ๑๒ แห่ง รวมมีสถานพยาบาลที่ร่วมบริการแล้ว จำนวน ๑๑๒ แห่ง เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ในโอกาสนี้นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย